Това е страницата на българската организация, която предлага курсове по Випассана медитация, както се преподава от С.Н. Гоенка и неговите помощник-учители в традицията на Саяджи У Ба Кин.

Какво е Випассана медитация?

Випассана, което означава да виждаш нещата такива, каквито са, е една от най-древните медитационни техники в Индия. Тя била преподавана преди повече от 2500 години като универсален лек срещу универсални страдания, т.е. като изкуство да се живее. Ако не сте запознати с тази техника на медитация, можете да прочетете краткото въведение във Випассана от С. Н. Гоенка, както и въпроси и отговори относно техниката.

Как се учи?

Техниката на медитация Випассана се преподава в десетдневни курсове, като участниците остават на територията на курса през цялото време. Те научават основите на метода и го упражняват достатъчно дълго, за да успеят да изпитат сами ползотворния му ефект. Не са необходими никакви предварителни познания по медитация. След като се запознаете с правилата за поведение за курсовете по Випассана медитация и проверите разписанието на курсовете можете да кандидатствате за участие в курс.

Къде се учи?

Курсове се провеждат в множество медитационни центрове, а и на специално наети за тази цел места. Всеки център има собствен график на курсовете, които провежда. В повечето случаи желаещите могат да кандидатстват за даден курс и чрез интернет страницата на центъра. Създадени са голям брой центрове в Индия и други части на Азия. Десет центъра се намират в Северна Америка, три в Латинска Америка, други седем в Европа, седем в Австралия и Нова Зеландия, един в Близкия Изток и един в Африка. Курсове се провеждат и извън тези центрове на още много места и са организирани от ученици, живеещи в съответните области. В нашите страници можете да намерите азбучен списък и информация на английски език за местата за курсове по целия свят, както и карти с местонахождението на отделните центрове по света и специално в Индия и Непал.

Финансиране на курсовете

Курсовете са организирани на базата на дарения. Участието в курса не се заплаща. Не се взима такса нито за престоя, нито за храната. Всички разходи се поемат от даренията на хора, които вече са участвали в поне един такъв курс, и след като сами са изпитали ползата от Випассана, са пожелали да дадат тази възможност и на други. Нито учителят, нито помощник-учителите получават някакво възнаграждение, те както и организаторите на курса даряват своето време.

Специален 10 дневен курс по Випассана, организиран специално за бизнес директори и правителствени служители се провежда редовно в няколко центъра в различни части на света. За допълнителна информация посетете курсове за ръководни кадри.